صفحه اصلی

USA ZIP Code

این وب سایت کد پستی مین است که شامل 488 کد پستی، 673 شهر، 16 شهرستان و بیش از 278,824 کد پستی +4 است. هر کد پستی 9 رقمی مربوط به یک یا چند آدرس مین است.
علاوه بر این، ابزارهای مربوط به کد پستی یا آدرس نیز وجود دارد. به عنوان مثال، تأیید آدرس، جستجوی کامل کد پستی، تولید کننده آدرس تصادفی و غیره.

State-image: me

شهرهای مین

img_city
more

لطفا کد پستی را بر اساس نام شهر بررسی کنید:

شهرستان ها در مین

img_county
more

لطفا کد پستی را بر اساس FIPS شهرستان بررسی کنید:

چگونه یک پاکت آمریکایی بنویسیم؟

img_envelope
  • ابتدا باید اطلاعات پستی گیرنده را در مرکز پاکت پر کنید. خط اول نام گیرنده، خط دوم آدرس خیابان با شماره خانه دقیق و خط آخر شهر، abbr ایالت و کد پستی است.

    دوم، اطلاعات فرستنده را در گوشه سمت چپ بالای پاکت بنویسید. اگر نامه شما قابل تحویل نباشد، به آدرس فرستنده باز می گردد.

    در نهایت فراموش نکنید که مهر را در گوشه بالا سمت راست بچسبانید. در غیر این صورت نامه وارد مراحل تحویل نمی شود.

    در اینجا نمونه پاکت زیر است.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

برای توضیح بیشتر، لطفا سند رسمی را مطالعه بفرمایید: USA.pdf (انگلیسی)

جمعیت

img_population

The population of the state مین was 1,328,361 in 2010 and reached 1,344,212 in 2019 with an increase of +15,851. Now the state مین is the 43th state by population size in the U.S. and accounts for 0.41% of the total U.S. population.

منطقه2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
مین1,344,2121,328,361+15,8511.2%43th0.41%